Emigrationen till MADINAHEfter att Muhammed (över honom vare Guds frid och välsignelser) hade predikat offentligt under mer än ett decennium nådde motståndet mot honom i så hög grad att med rädsla för några av hans följeslagares säkerhet sände han dem till Etiopien där den kristne kungen gav dem skydd. Men i Mecka blev förföljelsen under tiden allt värre. Muhammeds anhängare trakasserades, misshandlades och till och med torterades. Sjuttio muslimer gav på hans order sig av till den nordliga staden Yathrib i hopp om att kunna påbörja en ny fas för den islamiska rörelsen. Denna stad skulle senare döpas till Medina (”Staden”). Under början av hösten år 622 gav Muhammad sig av med hans närmste vän, Abu Bakr al-Siddiiq, för att ansluta sig till de första emigranterna. Denna händelse sammanföll med att ledarna i Meckas konspirerade för att döda honom.

HTTP://WWW.ISLAM.SE KAN DU LÄSA HELA ARTIKELN