Barmhärtighet För MänsklighetenSheikh Muhammad Al-Sharaani föreläsare om hur profeten Muhammad (Frid vare över honom) beteende sig mot sina fiender under krig, med SMS-Bilal som tolk.