Abu Bakr as-SiddiqGer ni inte [Sändebudet] ert stöd, [skall] Gud hjälpa honom [så som skedde] när förnekarna jagade bort honom. [Han var] den andre av de två [som tog skydd] i en grotta och han sade till sin följeslagare [Abu Bakr]: ”Var inte rädd – Gud är med oss!” Och Gud lät ett djupt lugn falla över honom och styrkte honom med en för er osynlig härskara och förtog kraften i förnekarnas ord – Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis.Koranen 9:40]

Det finns ingen tveka på att Profeten Muhammad – frid vare över honom – är den absolut bästa människan, men efter honom kommer en rättfärdig man som är den bästa av alla följeslagare som levde under Profetens tid, namnet är Abu Bakr, här blev Islams första Khalifa, under Profetens levnads tid var han med Profeten hela tiden, till och med när han dog så hamnade han vi sidan av Profeten – frid vare över honom.

Hur såg han ut, vad hade han för egenskaper, vad offrade han för Allahs skull, vad gjorde han efter Profetens död, lyssna på bror Abu Noah där han besvarar frågorna under en påminnelse som varar i nästan en timme.