Viktiga lektioner för hela nationen

 
Genomgång av boken viktiga lektioner för hela nationer för sin författare vår ädla Imam Sheekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz må Allah vara barmhärtig över hans själ, är den första serie vi har här på Bilal.se, resten av delarna kommer att spelas in om Allah vill snart, även genomgång av andra böcker kommer inom kort, så därför skall du hålla ett öga på Bilal.se.