Sifat Salat al-Nabi

 

Bönen är det viktigaste vi muslimer har, vi måste be såsom Profeten Muhammad frid vare över honom bad, vi måste och skall sträva efter att be så rätt så möjligt.