Bokgenomgång

 

Sifat Salat al-Nabi

Bönen är det viktigaste vi muslimer har, vi måste be såsom Profeten Muhammad frid vare över honom bad, vi måste och skall sträva efter att be så rätt så möjligt.

Viktiga lektioner för hela nationen

Genomgång av boken viktiga lektioner för hela nationer för sin författare vår ädla Imam Sheekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz må Allah vara barmhärtig över hans själ, är den första serie vi har här på Bilal.se, resten av delarna kommer att spelas in om Allah vill snart, även genomgång av andra böcker kommer inom kort, så därför skall du hålla ett öga på Bilal.se.

Fyrtio an-Nawawi