Bokgenomgång

Viktiga lektioner för hela nationen
Genomgång av boken viktiga lektioner för hela nationer för sin författare vår ädla Imam Sheekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz må Allah vara barmhärtig över hans själ, är den första serie vi har här på Bilal.se, resten av delarna kommer att spelas in om Allah vill snart, även genomgång av andra böcker kommer inom kort, så därför skall du hålla ett öga på Bilal.se.

Fyrtio an-Nawawi


Episod 01 – Hadithen om avsikten
Episod 02 – Hadithen om Islam
Episod 03 – Hadithen om Islams pelare
Episod 04 – Hadithen om vår skapelse